2η ανακοίνωση

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 


Μετά από παράκληση πολλών συναδέλφων η ημερομηνία υποβολής εργασιών παρατείνεται μέχρι και τις 31 Ιανουαρίου 2013.


Για την υποβολή των εργασιών παρακαλούμε να ακολουθήσετε τις οδηγίες που έχουν ανακοινωθεί
 

Ενημερώνουμε επίσης ότι η φόρμα και οι οδηγίες υποβολής εργασιών που θα παρουσιαστούν ως αφίσες ταυτίζονται με αυτές των εργασιών που θα παρουσιαστούν σε συνεδρίες.

Η Οργανωτική Επιτροπή

 


 

 


 

Ποια Φυσική έχει νόημα να διδάσκονται τα παιδιά μας σήμερα;
Χώρος διεξαγωγής του Συνεδρίου:
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Πύργος Παιδαγωγικής ΑΠΘ
 
 
            1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και το Τμήμα Φυσικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Φυσικών, διοργανώνουν Πανελλήνιο Συνέδριο στις 9 και 10 Μαρτίου 2013 στη Θεσσαλονίκη
Το Συνέδριο αποτελεί συνέχεια της επιστημονικής ημερίδας που διοργανώθηκε από τους ίδιους φορείς στις 26 Φεβρουαρίου 2011 στη Θεσσαλονίκη με θέμα: “Αναλυτικά Προγράμματα Φυσικών Επιστημών για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση”. Κατά τη διάρκεια εκείνης της ημερίδας αναδείχθηκαν ορισμένα κρίσιμα ερωτήματα, σχετιζόμενα με τις εργασίες που παρουσιάστηκαν αλλά και τους φορείς που διοργάνωσαν την ημερίδα. Τα ερωτήματα αυτά αποτελούν το αντικείμενο του παρόντος Πανελλήνιου Συνεδρίου. Πολλά από αυτά τα ερωτήματα μολονότι είναι κοινά για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση παρατίθενται, στη συνέχεια, ταξινομημένα ανά βαθμίδα.

Read more...

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30