Το συνέδριο απευθύνεται σε:
Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ04
Ερευνητές στο χώρο της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών
Σχολικούς Συμβούλους Φυσικών Επιστημών
Επιμορφωτές Τ.Π.Ε.
Υπευθύνους Ε.Κ.Φ.Ε.
Υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες στο χώρο της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών
Φοιτητές και φοιτήτριες Παιδαγωγικών Τμημάτων και Τμημάτων Φυσικής

 

Οι εισηγήσεις θα αποτελέσουν παρουσιάσεις ερευνητικών δεδομένων, εμπειρίων και απόψεις μάχιμων εκπαιδευτικών και ερευνητών σχετικά με  τα παρακάτω ερωτήματα:

 

Α. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:
 • Τα προγράμματα σπουδών Φυσικών Επιστημών στη χώρα μας είναι σε συμφωνία με τα σημερινά προγράμματα σπουδών χωρών που θεωρούνται ότι έχουν πετυχημένα εκπαιδευτικά συστήματα; Αν όχι, σε τι διαφέρουν;
 • Τι χαρακτηριστικά θα μπορούσε να έχει ένα πρόγραμμα σπουδών Φυσικών Επιστημών ώστε να  απευθύνεται σε όλα τα παιδιά, να προκαλεί το ενδιαφέρον τους και συγχρόνως να είναι υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου;
 • Δεχόμαστε ότι οι Φυσικές Επιστήμες στο Δημοτικό, πέρα από γνώσεις περιεχομένου, μπορεί να έχουν ως αντικείμενο και τη διδασκαλία – εφαρμογή της μεθοδολογίας έρευνας και τη διαμόρφωση στάσεων; Αν ναι, πώς μπορούν να ενταχθούν στη διδασκαλία μας ώστε να συμβάλλουν στην προετοιμασία του μελλοντικού ενεργού πολίτη;
 • Μπορούν οι Φυσικές Επιστήμες, με τους παραπάνω στόχους ενταγμένους στο πλαίσιο της απόκτησης γνώσεων και ικανοτήτων για τη ζωή, να διδάσκονται στο Νηπιαγωγείο και σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού; Αν ναι, πώς; Μπορεί αυτό να γίνει χωρίς αλλαγές του ωρολογίου προγράμματος;
 • Ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος του ηλεκτρονικού υπολογιστή στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών;
 
Β. Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
 • Υπάρχει σύνδεση του προγράμματος σπουδών Φυσικών Επιστημών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με το αντίστοιχο της Δευτεροβάθμιας; Αποτελεί πρόβλημα το ότι δεν διδάσκεται Φυσική στην Α΄ Γυμνασίου; Αν ναι, γιατί; Πώς θα μπορούσε τότε να λυθεί;
 • Ποια η σχέση της Φυσικής με τις υπόλοιπες Φυσικές Επιστήμες που διδάσκονται στο Γυμνάσιο; Μπορεί στο Γυμνάσιο να υπάρχει, μέχρι κάποια τάξη, κοινό πρόγραμμα σπουδών Φυσικών Επιστημών; Αν όχι, γιατί; Αν ναι, γιατί και μέχρι ποια τάξη;
 • Τα προγράμματα σπουδών Φυσικής στη χώρα μας είναι σε συμφωνία με τα προγράμματα σπουδών χωρών που θεωρούνται ότι έχουν πετυχημένα εκπαιδευτικά συστήματα; Αν όχι, σε τι διαφέρουν;
 • Γιατί τα παιδιά μας ενώ διαβάζουν περισσότερο από τους συνομήλικούς τους άλλων χωρών καταλαμβάνουν τις τελευταίες θέσεις σε διεθνείς έρευνες αξιολόγησης μαθητών;
 • Γιατί το μάθημα της Φυσικής θεωρείται βαρετό και απωθητικό, όπως διδάσκεται συνήθως, από πολλούς μαθητές και μαθήτριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης; Γιατί έχουμε καταφέρει να “διώξουμε” τα παιδιά από το μάθημα της Φυσικής Γενικής Παιδείας της Γ’ Λυκείου;
 • Τι χαρακτηριστικά θα μπορούσε να έχει το πρόγραμμα σπουδών της Φυσικής ώστε να  απευθύνεται σε όλα τα παιδιά, να προκαλεί το ενδιαφέρον τους και συγχρόνως να είναι υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου;
 • Μας ενδιαφέρει τα παιδιά μας να μπορούν απλά να διαχειρίζονται τύπους και σύμβολα για να λύνουν ασκήσεις Φυσικής προσανατολισμένες στην εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση; Κρίνουμε σκόπιμο να δώσουμε έμφαση σε μια λιγότερο ποσοτική και περισσότερο εννοιακή Φυσική;
 • Δεχόμαστε ότι οι Φυσικές Επιστήμες στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, πέρα από γνώσεις περιεχομένου, μπορεί να έχουν ως αντικείμενο και τη διδασκαλία – εφαρμογή της μεθοδολογίας έρευνας και τη διαμόρφωση στάσεων; Αν ναι, πώς μπορούν να ενταχθούν στη διδασκαλία μας ώστε να συμβάλλουν στην προετοιμασία του μελλοντικού ενεργού πολίτη;
 • Θα μπορούσαν να καλλιεργηθούν ικανότητες – κλειδιά στους μαθητές μας αν μεγάλο μέρος της διδακτέας ύλης της Φυσικής διαπραγματευτεί με τη μορφή ερευνητικής εργασίας (project); Αν ναι, πώς;
 • Ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος του ηλεκτρονικού υπολογιστή στην πειραματική διδασκαλία και γενικότερα στη διδασκαλία της Φυσικής; Τι μας δίδαξε η σχετική εμπειρία που αποκτήσαμε μέχρι σήμερα;

 

Σκοπός είναι:
 • Να βγουν συμπεράσματα για άμεση εφαρμογή και αξιοποίηση στην καθημερινή διδακτική πράξη.
 • Να εκκινήσει μία γόνιμη συζήτηση γύρω από το ζήτημα της διαμόρφωσης ενός προγράμματος σπουδών και να αποτελέσει την αφορμή της γενίκευσης της σχετικής συζήτησης με την εμπλοκή σε αυτήν περισσότερων φορέων, ώστε να αφορά το σύνολο των Φυσικών Επιστημών στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, προκειμένου να καταλήξει σε ολοκληρωμένη πρόταση προγράμματος σπουδών Φυσικών Επιστημών.

 

 

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31